www.tra-per.pl

NYSA, ul. Pi³sudskiego 56a

tel.(077) 409 16 33/32

fax.(077) 409 16 40

 

Zapraszamy:

od 8.00 do 18.00

soboty od 8.00 do 14.00

PACZKÓW, ul.Jagiellońska 9

tel.(077) 431 77 44

fax.(077) 431 77 44

 

Zapraszamy:

od 8.00 do 17.00

soboty od 8.00 do 14.00